• Cultural Lands
Nature

Karakteristikat

Trashëgimia kulturore ka qenë tradicionalisht baza për bashkëpunim ndërkufitar. Industritë kulturore përfshirë mallrat kulturore, shërbimet, aktivitetet, turizmi kulturor.

Forest

Rezultatet e pritura

Po ashtu, pritja e një rritjeje prej 1.500 vizitorësh në atraksionet në fjalë, e cila gjithashtu pritet të çojë në 0,1 milion qëndrime nate në hotelet e zonës ndërkufitare në bazë vjetore.

Metsovo

Trashegimi Kulturore

Industritë kulturore përfshirë mallrat kulturore, shërbimet, aktivitetet, turizmi kulturor dhe muzetë gjithashtu kanë kontribuar në mënyrë të konsiderueshme në ekonomitë e zonës ndërkufitare.

Ζonat e ndërhyrjes

Zonat gjeografike të projektit të propozuar kanë një trashëgimi të pasur arkitektonike dhe kulturore dhe janë toka ku lindën dhe jetuan figura të famshme historike. Figura që lidhen fort me trashëgiminë kulturore-historike të zonës ndërkufitare, pasi kontribuan drejtpërdrejt në formimin e identitetit kulturor në nivelin lokal, rajonal dhe kombëtar.

Web GIS Platform

Visit the Platform