Greqi

Bashkia Zitsa (Partner Lider-Koordinues)

Bashkia Metsovo (Partner 2)

Shqipëri

Instituti i Prefekturës Gjirokastër (Partner 3)

BASHKIA ZITSA

Logo Zitsas

Passaronos Avenue 1

Zip code 45445, Eleousa, Greece

Tel: +30 26533 60000

Email: zitsa@zitsa.gov.gr

Site: www.zitsa.gov.gr

BASHKIA METSOVO

N.H. Averoff 2

Zip code 44200, Metsovo, Greece

Phone: +30 26560 41373, 26560 41333

Email: info@metsovo.gr

Site: www.dimosmetsovou.gr

INSTITUTI I PREFEKTURËS GJIROKASTËR

Sekretar i Përgjithshëm, Prefekti i Qarkut Gjirokastër

Mob: +355 8426 3806

Email: Prefekti.Gjirokaster@mb.gov.al

Facebook: www.facebook.com/prefektiqarkutgjirokaster