Ελλάδα

Δήμος Ζίτσας (Συντονιστής Εταίρος)

Δήμος Μετσόβου (Δικαιούχος 2)

Αλβανία

Ινστιτούτο Περιφέρειας Αργυρόκαστρου (Δικαιούχος 3)

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Logo Zitsas

Λεωφ. Πασσαρώνος 1

ΤΚ. 45445, Ελεούσα, Ελλάδα

Τηλ.: +30 26533 60000

Email: zitsa@zitsa.gov.gr

Site: www.zitsa.gov.gr

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Δήμος Μετσόβου

Ν.Χ. Αβέρωφ 2

ΤΚ. 44200, Μέτσοβο, Ελλάδα

Τηλ: +30 26560 41373, 26560 41333

Email: dimos3@otenet.gr & dmetsovou@1429.syzefxis.gov.gr

Site: www.dimosmetsovou.gr

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ινστιτούτο Περιφέρειας Αργυροκάστρου

Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Αργυρόκαστρου

Τηλ: +355 8426 3806

Email: Prefekti.Gjirokaster@mb.gov.al

Facebook: www.facebook.com/prefektiqarkutgjirokaster