Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ενημερωτική Εκδήλωση  του Δήμου Μετσόβου με θέμα: «Το έργο Cultural Lands και τα οφέλη του»  του έργου CULTURAL LANDS την Τετάρτη 21 Ιουλίου  2021 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Για όσους δεν μπορέσαν να την παρακολουθήσουν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν τώρα στο YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=RttwGVK8Bdk&ab_channel=CULTURALLANDS

 

Την εκδήλωση άνοιξε ο Δήμαρχος Μετσόβου κος Κωνσταντίνος Τσαφέας, ο οποίος απεύθυνε χαιρετισμό προς τους συμμετέχοντες και τους ενημέρωσε συνοπτικά για το έργο και τους στόχους του. Επίσης τόνισε τη σημασία της διοργάνωσης, στήριξης και  προβολής τέτοιων έργων, που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά τόσο για το Δήμο Μετσόβου όσο και για τη διασυνοριακή περιοχή ενδιαφέροντος και δήλωσε πως το έργο CULTURAL LANDS αποτελεί μία ευκαιρία  διάσωσης αλλά και  προβολής των πολιτιστικών πόρων, χρησιμοποιώντας έξυπνες και καινοτόμες μεθόδους.

 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κος Αντώνιος Τσολακούδης, στέλεχος του εξωτερικού τεχνικού συμβούλου για τη διοίκηση/ διαχείριση του έργου (iNNOS I.K.E.) εκ μέρους του Δήμου Μετσόβου, ο οποίος παρουσίασε τις δραστηριότητες οι οποίες υλοποιήθηκαν για το έργο στο Δήμο Μετσόβου. Σύμφωνα με τον κύριο Τσολακούδη ο Δήμος προχώρησε σε συλλογή και ψηφιοποίηση πρωτογενών δεδομένων και στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς, εκ μέρους της Ελλάδας, τόσο ώστε να συγκεντρωθούν και ομαδοποιηθούν ανά θεματική κατηγορία όσο και ώστε να αναδειχθούν τα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέονται με τη φύση, το γενικό χαρακτήρα και τους στόχους της πράξης. Ακόμη, ο Δήμος Μετσόβου με την τεχνική/ συμβουλευτική υποστήριξη του εξωτερικού συνεργάτη ολοκλήρωσε την καταχώρηση στοιχείων στο εθνικό ευρετήριο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των τριήμερων εορταστικών εκδηλώσεων της Αγίας Παρασκευής στο Μέτσοβο (26 Ιουλίου). Επιπλέον, και ως προς το κατασκευαστικό κομμάτι του έργου, ο Δήμος Μετσόβου προχώρησε, σύμφωνα με τον κύριο Τσολακούδη, σε εργασίες υποδομής καθώς και προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο ιστορικό κτήριο «Τσανάκα» όπως και μέρος των αντίστοιχων εργασιών στο κτήριο του Παλαιού Σινεμά.

 

Ο κύριος Νικόλαος Γούσης, με τη σειρά του εκ μέρους του Δήμου Ζίτσας, αφού έκανε και αυτός με τη σειρά του μια μικρή παρουσίαση του έργου Cultural Lands, παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις που ανέλαβε και υλοποίησε ο Δήμος Ζίτσας. Σύμφωνα με τον κύριο Γούση, στα πλαίσια του έργου υλοποιήθηκε από το Δήμο κοινό πλάνο επικοινωνίας/προβολής και έκθεση αξιολόγησης (Ελλάδα/ Αλβανία) με σκοπό την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τους σκοπούς του έργου. Επιπλέον κατασκευάστηκε η ιστοσελίδα του έργου σε τρείς γλώσσες, σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Ακόμη, ο Δήμος Ζίτσας προχώρησε σε εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση του κτηρίου καθώς και συντήρηση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του σχολείου «Καπλάνειο» της Τοπικής Κοινότητας Γραμμένου. Επίσης, για τους σκοπούς του έργου Cultural Lands, ο Δήμος Ζίτσας δημιούργησε μια πλατφόρμα συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών ανοιχτού κώδικα, τρίγλωσση για υπηρεσίες τουρισμού και πολιτισμού. Τέλος, σύμφωνα με τον κύριο Γούση, ο Δήμος Ζίτσας προχώρησε σε ψηφιοποίηση και ανάπτυξη εφαρμογής e-book του Ιστορικού Αρχείου της Καπλάνειου Οικοκυρικής Σχολής καθώς και στη δημιουργία θεματικής βάσης δεδομένων μεθοδολογιών, τεχνολογιών και εργαλείων που σχετίζονται με βέλτιστες πρακτικές διαφύλαξης πολιτιστικών πόρων.

 

Την ενημερωτική εκδήλωση έκλεισε η  κυρία Edlira Shehu εκπρόσωπος από την Περιφέρεια Αργυροκάστρου, η οποία παρουσίασε τις ενέργειες εκ μέρους του εταίρου της Αλβανίας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Cultural Lands. Ειδικότερα, δήλωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακατασκευής/ ανακαίνισης του μουσείου οικείας «Avni Rustemi», συλλέχθησαν φωτογραφίες και κείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιοχής του Αργυροκάστρου τα οποία συμπεριλήφθηκαν στη βάση δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης το Ινστιτούτο Αργυροκάστρου συνέλεξε το υλικό πολιτιστικών και τουριστικών υπηρεσιών το οποίο θα ενταχθεί στην πλατφόρμα GIS ενώ σε αυτή τη φάση συλλέγουν το υλικό το οποίο θα ενταχθεί στο e-library.